NAH Afasie Ondersteuningsgroep

Wat is afasie?
Afasie is een taalstoornis waarbij je taalvermogens aangetast zijn of verdwenen. De letterlijke betekenis van afasie is ‘niet spreken’. Anders dan bij bijvoorbeeld dementie, worden de geestelijke vermogens van de patiënten in de regel niet aangetast. Afasie ontstaat door een hersenletsel, bijvoorbeeld bij een beroerte. Er zijn vele soorten afasie, afhankelijk van het hersengebied dat is aangedaan.

Als je getroffen wordt door Niet Aangeboren Hersenletsel is de mogelijkheid dat je in een isolement terecht komt. Reden hiervan kan zijn onbegrip, gedragsverandering en dergelijke. Heb je daardoor ook nog afasie opgelopen wordt het isolement alleen maar groter. Gebleken is dat op Voorne-Putten heel veel lotgenoten zijn met afasie die op dit moment nergens terecht kunnen. Om die reden is het Trefpunt dit jaar gestart met een afasie-ondersteuningsgroep.

Wat houdt dit in? De mogelijkheid wordt geboden om met afasie-lotgenoten onderling te oefenen met behulp van spraakcomputers en interactieve communicatie (Kletspot). Er wordt gestart in Wijkcentrum “De Hoek” te Nissewaard, op de vrije inloopdagen op woensdag (oneven weken). Hou de agenda op onze website hiervoor in de gaten. Daarnaast is er uiteraard ook de mogelijkheid om te participeren in alle activiteiten. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen via het e-mailadres : info@nahtrefpuntvoorneputten.nl