Beleidsplan NAH Trefpunt Voorne-Putten 2018. 

 

2017, eerste trefpunt jaar, bestond hoofdzakelijk uit de thema-avonden elke 2de maandag van de maand in de Serreburgh. Medio 2017 heeft het trefpunt een informatie beurs georganiseerd met als hoofdthema begrip en onbegrip. Hier was ook ruimte voor NAH professionals als gastsprekers.

Dit betrof 2 dagen 1 voor gemeentelijke instanties  zoals WMO en de 2de voor lotgenoten, mantelzorgers en overige geïnteresseerden. Dag 1 had jammer genoeg een kleine opkomst dag 2 was goed bezocht. Zeker een reden dit weer te doen.

Oktober is het trefpunt in nauwe samenwerking met de gemeente Nissewaard de vrije inloop en activiteiten gestart dit is om de 14 dagen vanaf 10.00 in wijkcentrum De Hoek.

Dit zijn totaal andere bijeenkomsten dan de maandagen. Hier worden activiteiten georganiseerd, spelletjes gedaan en goede onderlinge gesprekken gevoerd. Ook zijn de deelnemers van de maandagavonden weer anders dan de woensdagen. Het verschil zit in de fase van verwerking en de vorm van zich geïsoleerd voelen met name deze laatste doelgroep komt graag naar de woensdagen.

Vanaf het begin heeft het trefpunt een facebook pagina.

Vanaf eind oktober word er een digitale nieuwsbrief verstuurd, met een korte terugblik op de hoogte punten van de maand en het programma voor de komende maand. Hier komen goede reacties op.

Er is goed contact met de lokale krant persberichten worden regelmatig geplaatst en we zijn opgenomen in de evenementen agenda. Het trefpunt is de enige in de regio Voorne-putten die zich op deze manier bezighoud met NAH , lotgenoten en bijeenkomsten.

2018, Na een bewogen en druk 2017 wordt het dit jaar niet anders.

  • Uitbreiding bijeenkomsten dag en avond met afsluiting met een presentatie of workshop van een lokale organisatie. Dit om de deelnemers en met name degene in isolement over de schutting te laten kijken zodat ze eventueel kunnen ervaren hoe ze het leven na het trauma ook nog een andere invulling kunnen geven.
  • Informatie en voorlichting, dit blijft belangrijk zowel voorlichting en informatie voor lotgenoten en naasten maar ook voor mantelzorgers.
  • De voorlichting en informatie avonden/dagen vallen in 4 delen uiteen. 1 voor lotgenoten 2 voor mantelzorgers en 3 voor ouders van kinderen ,jongvolwassenen en jeugd.
  • De voorlichting aan lotgenoten, mantelzorgers en overige geïnteresseerden, zal door ervaringsdeskundigen binnen het trefpunt gebeuren maar ook door gastsprekers (professionals)welke ingehuurd moeten worden.
  • Ouders van kinderen, jongvolwassenen en jeugd. Hiervoor is een pilot gestart met en basisschool. Deze pilot zal in elk geval ook verder worden uitgerold op andere scholen, het uitgangspunt en doel is scholen met name IBers, directeuren en ouders tot de Ja factor te brengen. Dat wil zeggen inderdaad het kind of mijn kind reageert ook zo. En dan word het tijd voor verder onderzoek.

Echter is het dan al te laat maar beter laat dan nooit anders moet het betreffende kind zich zijn leven lang bewijzen en op zijn tenen lopen.

  • Opstarten van een WMO loket in De Hoek op de woensdagen waar lotgenoten terecht kunnen voor hulp en vragen.
  • Inmiddels zijn er 2 werkgroepen samengesteld, beide met enthousiaste vrijwilligers en lotgenoten. 1 werkgroep houdt zich bezig met ontplooiing van de diverse activiteiten voor zowel de Serreburgh als De Hoek.

De andere werkgroep houdt zich bezig met ouders van en de voorlichting informatie. Deze groep bestaat uit ouders van… en een professional.

  • Wat nog zeker moet gebeuren is speciale aandacht voor de mantelzorgers dit zou een project van het trefpunt en stichting MEE kunnen zijn.
  • De afasiegroep loopt iets terug, daar zal nieuw leven in worden geblazen zowel met PR danwel Afasie is een groot probleem binnen de lotgenoten groep maar moeilijk bereikbaar in verband met de communicatie.
  • Donateurs, vertrouwende de ANBI status te krijgen gaat het trefpunt actief opzoek naar donateurs/ sponsoren. Dit om nog meer aan bewustwording en aandacht voor NAH te doen.

Het  is zeker een maatschappelijk sociaal doel dus moeten er mogelijkheden zijn in het verantwoord maatschappelijk ondernemen.

Beloningsbeleid :

Het bestuur van Stichting niet aangeboren hersenletsel ontvangt voor haar werkzaamheden geen salaris.