Het zal je maar overkomen!

Getroffen worden door een herseninfarct, hersenbloeding, hartstilstand, een CVA of door een ongeluk, hersenziekte, infectie of vergiftiging. Het kan ook jou of een geliefde zomaar overkomen. Dan is het fijn als er dichtbij professionele hulp wordt geboden door lotgenoten.

Het trefpunt Voorne-Putten, zet zich in voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel om in de regio Voorne-Putten meer bekendheid, erkenning en herkenning te creëren. Dit gebeurt middels het organiseren van informatiedagen, lotgenotenbijeenkomsten en diverse activiteiten. Om die reden is het Trefpunt dan ook uitgeroepen tot beste initiatief van 2017 in Nissewaard. Om onze activiteiten voort te kunnen zetten zijn wij op zoek naar donateurs. Bedrijven of personen in de regio die ons financieel willen steunen, zodat wij lotgenoten kunnen bijstaan tot leefgenoten.
Doet u mee? In het kader van Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen? Vul dan het donorformulier op deze pagina in!

Sinds 21 december 2017, de oprichtingsdatum van onze Stichting, hebben wij ook direct de beschikking gekregen over een ANBI status.  Via de site van de belastingdienst kunt u nalezen wat dit voor u als donateur en/of sponsor betekent. Voor meer informatie kunt u naar de website van de belastingdienst gaan. www.belastingdienst.nl

Ja ik / wij willen doneren

     

    Nadat u ons donorformulier heeft ingevuld willen wij u vragen om uw donatie over te maken op ons rekeningnummer NL81 SNSB 0773 1112 04 t.n.v. Stichting Niet Aangeboren Hersenletsel. Zodra wij het ingevulde donorformulier en uw donatie hebben ontvangen zal onze penningmeester een bewijs van donatie naar u toe sturen. U kunt deze gebruiken voor uw boekhouding. Wanneer u nog vragen heeft dan kunt u ook mailen info@nahtrefpuntvoorneputten.nl

    Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken voor uw donatie !