Kinderen en jeugd met NAH

Onze hersenen lijken een beetje op een computer. Alles wat we doen wordt door onze hersenen geregeld. Als er in onze hersenen iets beschadigd raakt, kan dat veel problemen geven.

Voor alle kinderen die last hebben van hersenletsel zijn de gevolgen anders. Soms hebben ze kleine problemen, soms grote. We noemen hier een paar gevolgen die je kán hebben.

 • Lichamelijke problemen, zoals motorische problemen, zintuiglijke problemen, vermoeidheid en hoofdpijn;
 • Cognitieve problemen, zoals problemen op het gebied van aandacht, geheugen, mentale flexibiliteit, snelheid van informatieverwerking, plannen en organiseren;
 • Problemen op het gebied van gedrag en emotioneel functioneren, zoals angst, somberheid, agressie, prikkelbaarheid, beperkte initiatief name en verminderde sociale contacten.

Een probleem bij veel kinderen met niet-aangeboren hersenletsel is, dat je aan de buitenkant niets ziet, maar dat er toch veel niet meer lukt zoals voor het hersenletsel.

En dan….

Dat is de vraag die veel gesteld wordt. Na de revalidatie periode wordt gekeken wat een kind en zijn

omgeving nodig heeft. Maar wat is dat nu eigenlijk? Allereerst wordt er gekeken wat er nog nodig is als aanvulling op revalidatie. Denk aan fysiotherapie, ergotherapie etc. Dan wordt er gekeken naar ondersteuning bij leren, kan een kind op regulier onderwijs blijven? Daarnaast liggen er veel vragen op in het begeleiden van het traject en ondersteuning bij het omgaan met NAH, voor het kind maar ook voor de omgeving. Lotgenotencontact en voorlichting lijkt hierbij een mooie ondersteuning en dit is erg wenselijk om te realiseren.

 

Signaleringslijst jeugd NAH

De lijst bestaat uit 10 items op het gebied van cognitie en 9 op het gebied van emoties en gedrag.

Cognitie:

 • Moeite om 2 dingen tegelijkertijd te doen
 • Moeite om de aandacht ergens bij te houden
 • Moeite met flexibiliteit
 • Moeite om informatie (in normaal tempo) te verwerken
 • Moeite om nieuwe informatie te onthouden
 • Moeite om informatie van langer geleden te onthouden, vergeetachtig
 • Moeite om zelfinitiatieven te nemen
 • Moeite met plannen en/of organiseren van dingen
 • Moeite om gesproken en/of geschreven taal te begrijpen
 • Moeite met de expressie taal

Emoties en gedrag:

 • Somber, neerslachtig, depressief
 • Onverschillig, koel
 • Angstgevoelens
 • Snel emotioneel, snel huilen, snel geïrriteerd, prikkelbaar
 • Verminderd inzicht in eigen functioneren
 • Snel en vaak moe/ (hoofd) pijn
 • Op zichzelf gericht, weinig sociale contacten
 • Het niet kunnen inschatten van sociale situaties

Bron

Rasquin, S. M., Ritzen, W. J., Winkens, I., & van Heugten, C. M. (2008, Augustus). Vilans. Opgehaald van Vilans: https://www.vilans.nl/docs/vilans/publicaties/Signaleringlijst_kinderen_nah.pdf