Handige links

Onderstaande links zijn door stichting MEE verzameld. Ze bieden op veel terreinen goede informatie en/of hulp.

 

www.hersenletsel.nl

Patiëntenvereniging voor mensen met hersenletsel.

www.breinlijn.nl

Breinlijn is een gratis landelijk loket waar je terecht kunt met alle vragen over hersenletsel.

www.mee.nl/clientondersteuning

Gratis onafhankelijke cliëntondersteuning voor advies en korte ondersteuning bij het regelen van zorg en ondersteuning.

www.kennisnetwerkcva.nl

Het Kennisnetwerk CVA Nederland faciliteert netwerken, die de zorg voor mensen met een CVA/NAH verbeteren. Het biedt ruimte voor kennisverspreiding en het ontwikkelen van nieuwe kennis.

www.vilans.nl/nah

Vilans helpt organisaties de zorg aan mensen met NAH te verbeteren door hun visie te vertalen in een praktisch zorgprogramma met afspraken over kaders, werkwijzen, rolverdeling en planning. Het perspectief van de cliënt is daarbij steeds leidend. Ze helpen zorgaanbieders dat op de juiste manier aan te pakken.

www.hersenz.nl

Behandelprogramma Hersenz biedt hulp op maat aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten, in de chronische fase. Je leert omgaan met de gevolgen van hersenletsel zoals motorische beperkingen, vermoeidheid, concentratieproblemen en psychische problemen.

www.afasiecentrum.nl

Praten, lezen, schrijven en begrijpen: communicatie is erg belangrijk voor het dagelijks leven. In een Afasiecentrum kun je werken aan herstel na de revalidatie.

www.afasienet.nl

AfasieNet is het platform op het gebied van afasie in Nederland en Vlaanderen en heeft tot doel afasiezorg te optimaliseren.

www.hallo-afasie.nl

Een ondersteunend communicatiemiddel voor mensen die moeite hebben met communiceren, in het bijzonder voor mensen met afasie.

www.wehelpen.nl

Wehelpen is een gratis website die mensen met een hulpvraag en (vrijwillige en professionele) hulpverleners, in hun eigen buurt, bij elkaar brengen.

www.bordjevol.nl

BordjeVol is een methode die mantelzorgers helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen.

www.hersenz.nl

Behandelprogramma Hersenz biedt hulp op maat aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten, in de chronische fase. Je leert omgaan met de gevolgen van hersenletsel zoals motorische beperkingen, vermoeidheid, concentratieproblemen en psychische problemen.

www.meeroverwlz.nl

Over alles wat er bij de Wet langdurige zorg (Wlz) komt kijken. www.regelhulp.nl Informatie van de Rijksoverheid voor het regelen van zorg.

www.mee.nl/mee-academie

Trainingen voor professionals voor het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking.

www.hersenletsel-uitleg.nl

Algemene informatie over niet-aangeboren hersenletsel